• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.

 2. Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem: iod@upwr.edu.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na uczelnię, na podstawie ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. art. 6 ust. 1 lit. c, to jest na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.

 4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na studia będą przetwarzane nie dłużej niż do 31 maja roku następnego po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku procesu rekrutacji na studia II stopnia do 31 maja (po studiach inżynierskich) lub do 31grudnia (po studiach licencjackich) roku, w którym kandydat aplikował na studia.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego.

 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10. Zgadzam się na prowadzenie wszelkiej korespondencji związanej z procesem rekrutacji w formie elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczy to również doręczenia wpisu na studia i/lub decyzji w postępowaniu. Możliwość rezygnacji z elektronicznej decyzji znajduje się w zakładce "Zadeklarowane kierunki" w kolumnie "Decyzje" pod linkiem "Szczegóły".